Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

marlee
5838 385d
tak tak tak
Reposted fromznikajac znikajac vianiebieskieoczy niebieskieoczy

May 28 2015

marlee
7654 777e 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence
marlee
7941 9312 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence
marlee
Jeżeli moja nieobecność nie zmienia nic w Twoim życiu, to moja obecność jest zbędna.
Reposted fromdistraacted distraacted
marlee
9654 1b68 500
Reposted fromdistraacted distraacted
marlee
Twój stosunek do samej siebie decyduje o tym, jak widzi cię mężczyzna.
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy
Reposted fromdistraacted distraacted
4893 4178
marlee
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viadistraacted distraacted
marlee
Jeżeli to jest miłość, przeraża mnie jej koszt.
— glee
Reposted fromdistraacted distraacted
marlee
Zaufanie jest jak zapałka, drugi raz jej nie odpalisz.
Reposted fromdistraacted distraacted
marlee
2644 663a 500
Reposted fromdistraacted distraacted
marlee
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
Reposted fromdistraacted distraacted
marlee
Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować, że 
Zbitych fragmentów lustra nie umiesz dopasować, 
Przyjdzie pora, powiem "chodź tu" 
Spojrzę Ci w oczy i zaczniemy od początku.
— Naprawimy to
Reposted fromdistraacted distraacted
marlee
9488 efa0
Reposted fromdistraacted distraacted
marlee
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
Reposted fromdistraacted distraacted
marlee
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viadistraacted distraacted
marlee
Zakochiwałam się w nim powoli, pierwszym tygodniem była przyjaźn, drugim tygodniem zauroczenie, trzecim miłość, a po miesiącu nie mogłam bez niego żyć. 
— ...
Reposted fromdistraacted distraacted
marlee
Nie będę życzyć sobie idealnego życia. Rzeczy, które przewracają cię w życiu są testami, zmuszają cię do wybrania pomiędzy poddaniem się i leżeniem na ziemi, a otarciem kurzu i powstaniem jeszcze wyżej niż stałeś zanim zostałeś przewrócony. Wybieram stanie wyżej.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako vialeszekzukowski leszekzukowski
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viamadreality madreality
marlee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl